Namen projekta CAB (Crossborder Acceleration Bridge – Most čezmejnega pospeševanja) je izboljšati splošno inovacijsko zmogljivost programskega območja s tesnejšim sodelovanjem med akterji čezmejnega inovacijskega ekosistema.

Projekt, ki se je uradno začel oktobra 2017, je financiran iz programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Partnerji projekta CAB naslavljamo izziv programskega območja, in sicer potrebo po učinkovitejšem prenosu tehnologij in rezultatov raziskav podjetjem, s ciljem izboljšanja zmogljivosti inovacij na programskem območju ter tako povečati skupno konkurenčnost in okrepiti sodelovanje med ključnimi subjekti inovativnega čezmejnega ekosistema.

 

Cilj projekta je ustvariti mrežo slovenskih in italijanskih subjektov, ki bodo oblikovali, testirali in začeli dolgoročno uporabljati novo čezmejno storitev za pospeševanje podjetij, in bo zmogla promovirati investiranje v razvoj inovativnih izdelkov/storitev ter prenos tehnologij iz raziskovalnih centrov v podjetja. Želja je, da bi več malih in srednje velikih podjetij (MSP) izkoristilo priložnosti sodelovanja s centri za RR ter s to novo storitvijo povečala obseg poslovanja na mednarodnem trgu.

Glavni neposredni učinki projekta so trije:

    • 6 čezmejnih raziskovalnih aktivnosti na temo pospeševanja podjetij,
    • sodelovanje MSP-jev z raziskovalnimi ustanovami in
    • testna uvedba modela za pospeševanje podjetništva za skupno 20 podjetij.

 

Arso Savanović, vodja raziskav v Smart Comu pojasnjuje vlogo podjetja Smart Com v projektu:

Kot primer uspešnega slovenskega SME bomo s svojimi izkušnjami prispevali k oblikovanji in uspešnosti projekta.

 

 

Tekom projekta bosta dve pilotni fazi. V sklopu vsake faze bo priložnost dobilo 10 podjetij, skupaj torej 20 podjetij, ki bodo preizkusila poslovni model čezmejnega pospeševanja. Vodilni partner projekta je Friuli Innovazione, poleg njega so iz Italije še Euris S.p.a., Univerza v Trstu in Univerza v Benetkah.

Slovenski partnerji v projektu so poleg Smart Coma še GZS, ABC Accelerator ter Fakulteta za management Univerze na Primorskem.

Več o projektu si lahko ogledate tudi v video reportaži

 

Če želite izvedeti več o CAB projektih, nas kontaktirajte.