Izvedenske storitve

Poglobljen vpogled v delovanje vaših sistemov našim izvedencem razkrije vse skrivnosti delovanja in zagotavlja, da boste z našo pomočjo izbirali pravilne korake

Izvedenske analize so plod dolgoletnih izkušenj naših strokovnjakov in uporabe najsodobnejših orodij, ki smo jih prilagodili prav za vaše potrebe. Sem sodijo storitve, ki se izvedejo po predhodnem posvetu in v sodelovanju z vašim osebjem z namenom, da se ugotovi:

  • zmogljivostne lastnosti aplikacij,
  • obremenitev opreme oziroma njenih delov,
  • potek prometnih tokov v omrežju,
  • kratkoročni in dolgoročni vpliv načrtovanih sprememb,
  • stanje informacijske varnosti,
  • ustreznost obratovalnih in vzdrževalnih postopkov ter
  • pripravi predloge za izboljšanje delovanja aplikativnih in infrastrukturnih sistemov.

 

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]