Optisis
dsc
Beenius
ZAPRI+

Zunanji varnostni pregled

Poskrbite za preventivno zaščito vašega informacijskega sistema

Odkrijte pomanjkljivosti na zunanjih javno dostopnih servisih, strežnikih in aplikacijah, preko katerih lahko napadalec vstopi v vaše omrežje, ali kako drugače nepooblaščeno dostopa do pomembnih poslovnih podatkov.

Preverite različne možnosti zlorabe

Z zunanjim varnostnim pregledom preverite zmožnost vdora v notranjost informacijskega sistema preko internet
omrežja
. Usmerjen je torej v javne storitve, ki so po navadi najbolj na udaru napadalcev.

Storitev se izvaja na način ‘slepega’ pregleda, kjer posredujete zgolj nabor javnih naslovov IP. Na ta način se najbolj približamo realnemu načinu napada, saj sam napadalec nima veliko informacij o vašem okolju (varnostnih sistemih, topologijah). Izvaja se na način, ki minimizira vpliv na delovanje sistema IT – izločijo se vsi testi, za katere se upravičeno predvideva, da lahko povzročijo motnje (razen v primeru drugačnega dogovora).

Rezultate testiranje lahko primerjate s podobnimi testi, saj pregled poteka po metodi matrike CVSS, ki posamezne ranljivosti ustrezno rangira in točkuje po javno priznani metodologiji.

Kaj pridobite?

Podrobno pisno poročilo vam razkrije pomanjkljivosti, preko katerih lahko napadalec vstopi v vaše omrežje, ali kako drugače nepooblaščeno dostopa do pomembnih poslovnih podatkov.

nadzorni center

Pregled ranljivosti in analizo stanja vašega sistema

lupa

Stopnjo vpliva varnostnih ranljivosti na vaše poslovanje

varnostni incidenti

Preprečite nastanek poslovne škode

analiza graf

Definirate in ovrednotite potencialne investicije

Najpogostejša vprašanja & odgovori

Vse, kar morate vedeti o izvedbi zunanjega varnostnega pregleda.

Kaj vključuje zunanji varnostni pregled?

Zunanji varnostni pregled vključuje pregled vseh strežnikov, servisov in aplikacij, ki so vidne z Internet omrežja in se nahajajo na naslovu IP, ki je javno deklariran, da pripada naročniku. Pregled vam poda informacije o:

 • polnem inventarju strežnikov, servisov in aplikacij, ki so vidni iz Internet omrežja,
 • tehničnih podatkih, ki so znotraj teh servisov in aplikacij vidni zunanjim uporabnikom,
 • povzetku varnostne ocene ter rezultatih preizkusov zlorab varnostnih pomanjkljivosti,
 • pregledu zaznanih in potrjenih varnostnih pomanjkljivostih, vključno s podrobnejšim opisom, navedbo možnih posledic zlorab ter priporočili/navodili za odpravo.

Kaj v zunanji varnostni pregled ni vključeno?

Zunanji varnostni pregled se ne nanaša na aplikacije in servise, ki jih imate v gostovanju pri tretjih osebah (primer je spletna stran naročnika, če je le-ta gostuje pri ponudniku tovrstnih storitev).

Prav tako ne vključuje nujno vseh ročnih metod, ki se uporabljajo za podrobnejše odkrivanje pomanjkljivosti na raznih spletnih ali specifičnih aplikacijah. Praviloma se storitev omejuje na pomanjkljivosti, ki so zaznane z uporabo različnih orodij. Ročni del je nato namenjen potrjevanju teh pomanjkljivosti in ne toliko odkrivanju novih/dodatnih.

Zunanji varnostni pregled ne vključuje pregledov dokumentacij, nastavitev varnostnih sistemov ter izvorne kode različnih aplikacij. Vse te aktivnosti so vključene v druge tipe varnostnih preverjanj.

Tudi ne vključuje t. i. preverjanja napadov DOS (pomanjkljivosti, ki predstavljajo zmožnost napadalca za prekinitev delovanja servisa).

V čem se zunanji varnostni pregled razlikuje od ostalih podobnih storitev?

Poleg tega, da je usmerjeno zgolj v tiste dele sistema, ki so vidni oz. dostopni z Internet omrežja, so razlike tudi v pristopu in metodologiji.

Testiranje sloni na uporabi različnih orodij, kar je pomembno za primerjavo rezultatov. Kot tudi za minimiziranje napačno zaznanih pomanjkljivosti (t. i. false-positive) ter minimiziranje možnosti, da se določena pomanjkljivost spregleda (t. i. false-negative).

Ročno delo se uporablja predvsem za dodatno preverjanje zaznanih ranljivosti in ne toliko za odkrivanje novih.

Ker storitev torej sloni na uporabi orodij, je zato usmerjena v zaznavanje ranljivosti, ki izhajajo iz verzij operacijskih sistemov oz. servisov ter nastavitev, ki neposredno vplivajo na delovanje servisov. Specifične pomanjkljivosti, ki so unikatne za naročnika, se praviloma preko tovrstnih pregledov ne preverja.

Ali se lahko zaznane varnostne pomanjkljivosti potrdijo?

Vedno je potrebno strmeti k temu, da se zaznane varnostne pomanjkljivosti potrdijo. Način ugotavljanja pomanjkljivosti sloni na dveh principih:

 • Med izvedbo se poizkuša ugotoviti verzija operacijskega sistema oz. verzija servisa. Ko je ta podatek znan, so hkrati znane tudi vse možne pomanjkljivosti na sistemu. Vendar lahko tu pride do dejanskih ali posrednih lažnih pomanjkljivosti (t. i. false-positive). Strežniki in servisi, ki so dostopni z Internet omrežja, so praviloma dobro zaščiteni in posledično ni možno vedno natančno ugotoviti verzijo programske opreme. Včasih je ta podatek zgolj delno ugotovljiv, ali pa celo napačen, zaradi česar obstaja verjetnost, da so ugotovljene pomanjkljivosti v resnici lažne.
 • Dodaten princip ugotavljanja pomanjkljivosti je z dejanskim preizkusom odzivov aplikacij in servisov. Vendar ti odzivi praviloma iščejo simptome pomanjkljivosti in ne preverjajo neposredno pomanjkljivosti.

Torej je za natančen pregled dejanskih pomanjkljivosti potrebno zaznane pomanjkljivosti vedno preveriti. S tem se izognemo nepotrebnim alarmom in poročilo postane verodostojno.

Dejanska možnost zlorabe posameznih pomanjkljivosti se vedno preverja ročno, saj je velikokrat potrebno pri preizkusu zlorabe uporabiti določen specifičen parameter ali pa je potrebno preizkus zlorabe izvesti na različne načine.

Kaj je rezultat zunanjega varnostnega pregleda?

Podrobno pisno poročilo, sestavljeno iz dveh delov, ki vam ga predstavimo v obliki delavnice:

 • Vodstveno poročilo
  Je strnjen pregled za vodstvo z osnovnimi informacijami o stanju kibernetske varnosti.
 • Tehnično poročilo
  Podrobno opredeljuje nabor zaznanih ranljivosti, z opisom, oceno posledic in možnosti zlorab ter pregledom realnih scenarijev zlorab in priporočila za odpravo.

Kdaj je najprimernejši čas za izvedbo pregleda?

Kadarkoli. Javni servisi so napadalcem stalno na voljo, zato je nevarnost za zlorabo nenehna.

‘Izgovori’ oz. razlogi za neizvedbo, ki jih pogosto slišimo, a so za zagotavljanje varnost zelo nevarni, so naslednji:

 • V naslednjem letu načrtujemo prenovo požarne pregrade, tako da je najbolje da pregled izvedemo takrat. Kaj pa je z varnostjo do takrat?
 • Nič takšnega nimamo v Internet omrežju. Spletna stran je v gostovanju. Kot podjetje smo bolj nezanimivi za napadalce. Torej je pregled nepotreben. Ni res! Velikokrat je v Internet omrežju vidno bistveno več kot se naročnik zaveda. Prav tako velja, da nikoli nisi nezanimiv za napadalce. Napadalci lahko na primer izkoristijo vašo pomanjkljivost za nadaljnji napad na večje sisteme.
 • Pred leti smo izvedli pregled, pa ni pokazal nič posebnega. Od takrat nismo nič spreminjali, tako da smo verjetno še vedno varni. Ne drži! Napadalci vedno znova in znova odkrivajo nove načine zlorab.

Koliko pogosto naj takšen pregled izvajam?

Splošno mišljenje je, da se pregled izvaja ob spremembah okolja. Vendar to ni nujno ustrezno. Četudi v sistemu nič ne spreminjamo, se lahko zmožnost zlorab povečuje. Napadalci odkrivajo nove napade na spletne aplikacije in če je bilo ‘včeraj’ nekaj varno, ni nujno, da je temu tako tudi danes.

V resnici velja ravno obratno. Če v sistemu niste ‘nič spreminjali’ in to pomeni, da v zadnjem obdobju niste vpeljali novih popravkov ter nadgradenj operacijskih sistemov in strežnikov, je potreba po tovrstnem pregledu še toliko bolj nujna.

Zaposleni-najmočnejši člen varnostne verige

Redno ozaveščanje in izobraževanje o hekerskih grožnjah pri uporabi interneta in komunikacijskih naprav je ključnega pomena za večjo kibernetsko varnost v podjetju:

 • kdo so hekerji in zakaj so nevarni,
 • kaj je socialni inženiring,
 • kako hekerji pridobivajo vaše podatke,
 • kako prepoznati lažno spletno stran,
 • kako se zaščititi.
newsletterr

Še več vsebin za večjo varnostno osveščenost

Nabor najaktualnejših nasvetov, dobrih praks in trendov s področja informacijske varnosti vsak mesec v vaš e-poštni nabiralnik.

Zakaj nam lahko zaupate testiranje vaše varnosti?

Kot zunanji neodvisni svetovalec s specifičnim znanjem in izkušnjami na podlagi vzajemnega zaupanja in spoštovanja tajnosti podatkov, objektivno ocenimo nivo vaše varnosti.

Nepristranskost

Testiranje izvajamo v okoljih, kjer ne nastopamo kot izvajalec oz. vzdrževalec informacijskega sistema.

Strokovnost

Potrjuje pridobljeni certifikati.

Izkušnje

Preko 60 izvedenih varnostnih preverjanj.

Orodja

Močno pozicionirana orodja ‘hekerjev’.
komunikacija

Zmanjšajte možnosti za uspešen napad

Neodvisno varnostno preverjanje vam razkrije največje ranljivosti in analizo stanja vašega informacijskega sistema ter poda priporočila za njihovo odpravo.

Tehnološki partnerji

Sodelujemo z globalnimi vodji v posameznih tehnoloških segmentih

Varnostni nasveti naših strokovnjakov

VPRAŠAJTE NAS
Arrow

Soglašam, da zaupane osebne podatke lahko hranite in uporabite za obveščanje o:

Vaše podatke bomo hranili in obdelovali za občasno posredovanje strokovnih vsebin in vabil na specializirane dogodke preko elektronske pošte. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zaupno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vašo zasebnost obravnavamo v skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Privolitev lahko kadarkoli prekličete, ob prejemu e-sporočila ali na e-naslov marketing@smart-com.si posredujete sporočilo z naslovom Odjava. Po obdelavi zahteve za odjavo vam bo Smart Com prenehal pošiljati vsebine od katerih ste se odjavili.

Podrobnosti o odjavi, obdelavi in varovanju osebnih podatkov si preberite v Pravnih obvestilih.

x
Zapri obrazec
ZAPRI+