Poskrbite za vzpostavitev vidljivosti in kontrole ter odkrijte grožnje v realnem času. Dva nujna pogoja za zagotavljanje zanesljivosti in visoke odpornosti na varnostna in procesna tveganja v industrijskih omrežjih.

 

Podjetja in organizacije povečujejo povezljivost in digitalizirajo sisteme, z namenom boljše učinkovitosti in konkurenčne prednosti. Na žalost pa to prinaša večjo izpostavljenost varnostnim tveganjem, ki še nikoli niso bila tako sofisticirana in agresivna. So pa sedaj na voljo rešitve, s katerimi lahko dosežete vidljivost in varnost OT omrežja.

 

Zaščita pred kibernetskimi napadi ni mogoča brez popolnega vpogleda v OT okolje in njegove elemente (vozlišča in protokole) v realnem času, brez natančnega pregleda nad varnostnimi grožnjami in tveganji kot tudi sistemskimi anomalijami. In to na način, ki je varen in neškodljiv za industrijske nadzorne sisteme.

Varnost v OT okoljih ≠ Varnost v IT okoljih

Če želimo doseči vidljivost in varnost v industrijskih omrežjih, tega ne moremo storiti tako, da kopiramo orodja in pristope, s katerimi skrbimo za varnost v IT okoljih. To pa zato, ker imajo OT okolja svoje edinstvene, specifične zahteve, ki jih je potrebno upoštevati.

 

  • Varnost in zanesljivost

Prisotna je zahteva po 24/7/365 delovanju in procesi z visokim varnostnim tveganjem. Motnje v omrežju ali odpoved sistema lahko povzročijo škodo ljudem, opremi ali okolju, kar prinaša negativne ekonomske posledice.

 

  • Protokoli v industrijskih sistemih

V OT okolju so prisotni mnogi protokoli, ki so IT svetu nepoznani in prinašajo varnostna tveganja. Dejanski nivo ogroženostilahko ugotovimo s poglobljeno analizo ter z uporabo specializiranih tehnik in pristopov.

 

  • Raznoliki/Raznovrstni in zastareli sistemi

Industrijski sistemi so navadno zelo obsežni, vključujejo različne elemente in so sestavljeni iz različnih povezanih arhitektur. Doba industrijskega interneta stvari (IIoT) zahteva neprestano prilagajanje – naprave se spreminjajo, dodajajo se nove.

 

Preberite tudi članek na temo Proaktivno upravljanje OT varnostnih tveganj postaja naloga vodstva

Vzpostavite vidljivost in varnost OT omrežja s pomočjo strojnega učenja in umetne inteligence

Ranljiva industrijska okolja v različnih gospodarskih sektorjih (kritična infrastruktura, elektroenergetika, proizvodnja, logistika, farmacija in zdravstvo ter gospodarske javne službe) imajo sedaj idealno priložnost, da izboljšajo zanesljivost, varnost in operativno učinkovitost.

 

Sodobne rešitve (kot npr. Nozomi Networks) so zasnovane na podlagi podrobnega poznavanja in razumevanja industrijskih omrežij in procesov. So popolnoma varne (ne vplivajo na delovanje sistemov –  pasivno sledenje) in prinašajo popoln pregled nad delovanjem OT okolja in zaznavanje kibernetskih groženj v realnem času.

Z njihovo implementacijo v vaš sistem dosežete številne prednosti, med njimi:

  1. Izboljšate vidljivost nad omrežjem in delovanjem OT omrežja
  2. Spremljate in odkrijete varnostna in procesna tveganja na enostaven način
  3. Zagotovite hiter odziv na zaznane grožnje

Pripravili smo referenčno shemo nivojske arhitekture sledenja varnostnim grožnjam in anomalijam v industrijskem okolju, kjer lahko vidite, kako segmentirati vzpostavitev kontrole nad dogajanji v OT omrežju. Zagotovite si svoj izvod in popoln pregled nad dogajanjem v OT omrežju z izpolnitvijo desnega obrazca.

 

V kolikor boste imeli dodatna vprašanja v zvezi s prebranim, jim z veseljem prisluhnem in skupaj poiščemo prave odgovore.