XMC Extreme Management CenterDanes je v omrežjih IKT še vedno zelo razširjeno ročno upravljanje omrežnih elementov (CLI).

 

Za zbiranje dogodkov, prikaz prometne statistike in stanja v omrežju je sicer večinoma poskrbljeno z različnimi odprtokodnimi orodji, ki so namensko prilagojena za uporabo v določenem okolju. A tovrstna orodja omogočajo le osnovno vidljivost v omrežju. V primeru potrebe po naprednejšem upravljanju, analitiki aplikacij, zagotavljanju varnosti na robu omrežja ali avtomatizaciji, pa taka orodja ne zadoščajo več.

 

S prihodom digitalizacije omrežja bolj kot kadarkoli prej postajajo kritični element. Omrežja morajo zagotoviti visoko razpoložljive, varne in učinkovite storitve za vse vrste modernih uporabnikov, katerih je vedno več.

 

Poleg ‘navadnih’ uporabnikov se v zadnjem času srečujemo s poplavo priključenih naprav (IoT) na najrazličnejših področjih:

  • v zdravstvu: sporočanje stanj v realnem času iz najrazličnejših merilnikov nameščenih na bolniku v zdravstveni center,
  • v šolstvu: e-učenje, personalizirana izkušnja pri učenju,
  • v industriji, kmetijstvu: popolna avtomatizacija procesov v industriji, uporaba IoT v kmetijstvu
  • pri varovanju ljudi in lastnine: kamere in programska oprema s prepoznavo obrazov za zagotavljanje večje varnosti tako v domačem okolju, kot tudi v mestih ali na javnih prireditvah idr.

 

Potreba bo celovitem upravljanju sodobnih omrežij

Zaradi vsega naštetega je potrebno uvesti samodejno kreiranje storitev in vključevanje uporabnikov v določeno skupino naprav. To pa ne zajema samo avtentikacije in dinamičnega kreiranja storitev za točno določenega uporabnika, ampak mora sistem na samem robu omrežja (točno tam, kjer je uporabnik priključen, ne glede na tip priklopa – žično/brezžično), avtomatsko aplicirati ustrezna vnaprej definirana varnostna pravila. Omenjena varnostna pravila pa ne pomenijo le varnostnih pravil na omrežnem nivoju (L2-L4), pač pa vključevati tudi nivo aplikacij (L7). S takim sistemom se varnost v polnem pomenu besede pomakne na sam rob omrežja.

 

Omrežje mora poleg avtomatiziranega kreiranja varnih in visoko razpoložljivih storitev omogočati tudi podroben vpogled v aplikacije, ki se pretakajo preko omrežja. Zagotoviti mora informacije o tipu aplikacije ter biti zmožen izmeriti tudi zakasnitev tako na nivoju omrežja, kot tudi na nivoju aplikacije. Zbiranje podrobnih podatkov o stanju omrežnih elementov, storitev, aplikacij in ostalih parametrov, vključno z zakasnitvami, nam skupaj s sistemi z vgrajeno umetno inteligenco v kombinaciji s strojnim učenjem, omogoča hitro in učinkovito odzivanje in odprava težav pri obratovanju ali vzdrževanju omrežja. V primeru zaznanih napak ali nepravilnosti na omrežju mora biti sistem zmožen razlikovati med posameznimi aplikacijami in jih glede na pomembnost samodejno preusmeriti preko drugih omrežnih elementov brez vpliva na samo storitev.

 

Našteti principi veljajo tako za žične uporabnike, kot tudi za večino sodobnih uporabnikov, ki so v omrežje priključeni preko brezžičnega sistema Wi-Fi. Moderni sistemi namreč omogočajo kreiranje storitev, apliciranje varnostnih pravil (do L7) ter izvajanje analitike aplikacij za uporabnike ne glede na tip fizičnega priklopa.

 

Sistem za upravljanje in nadzor XMC-Extreme Management Center kot srce avtomatizacije v sodobnih poslovnih omrežjih

V primeru kompleksnejših težav ali nepravilnosti v omrežju, kjer je še vedno potrebna ročna intervencija administratorja omrežja, pa mu je v veliko pomoč orodje, ki omogoča zajem prometa za točno določenega uporabnika, ne glede na to, kje se tak uporabnik v omrežju nahaja. Zajem prometa (packet capture) administrator izvede preprosto z nekaj kliki preko skupnega grafičnega sistema za nadzor in upravljanje omrežja (XMC-Extreme Management Center). Za potrebe podrobnejše analize si nato zajeti promet v trenutku lahko prenese na svoj računalnik.

 

Avtomatizacija, podrobna analitika, zmožnost apliciranja varnosti na sam rob omrežja do nivoja aplikacij (L7) kot tudi možnost uporabe naprednih orodij za izvajanje »troubleshootinga« oz. odpravljanja napak na enotnem grafičnem vmesniku skupnega sistema vodenja, z vgrajenimi mehanizmi strojnega učenja, pripomorejo k občutnemu prihranku čas, ki ga administrator omrežja lahko nameni drugim nalogam.

 

Za učinkovito in optimalno izrabo virov pri čedalje bolj kompleksnih omrežjih, je potreba po integriranem sistemu, ki združuje potrebne elemente in mehanizme za celovito upravljanje žične in brezžične infrastrukture, mehanizme avtomatizacije upravljanja omrežij ter varnostne mehanizme. Platforma, ki vse to omogoča je upravljavski center XMC-Extreme Management Center, tehnološkega voditelja Extreme Networks.

 

Želite rešitev preizkusiti v našem testnem laboratoriju? Oglasite se mi in dogovorili se bomo za srečanje.