Nemoteno delovanje IKT-omrežja v današnjem času predstavlja nujen pogoj za uspešno poslovanje vsakega sodobnega podjetja. Z vpeljavo avtomatizacije v omrežjih je administratorjem prihranjeno veliko časa tako pri vsakodnevnem rutinskem delu, kot tudi pri odpravljanju težav v omrežju.  S tem so podjetju navadno prihranjeni visoki stroški, ki bi sicer ob ročnem odpravljanju napak oz. troubleshootingu nastali v primeru obratovanja klasičnega IKT-sistema.

 

Vpeljava modernih in zmogljivih omrežnih elementov, ob učinkovitem sistemu vodenja, so danes torej nujen pogoj za učinkovito izvajanje vsakodnevnih rutinskih del, kot tudi v primeru potrebe po izvedbi podrobnejše analize opaženega neoptimalnega delovanja, ki ga bom v nadaljevanju predstavil na primeru iz prakse.

 

Avtomatizacija in optimizacija z roko v roki

Poglejmo podjetje, ki ima zmogljive VPN-povezave med lokacijami (poslovnimi enotami v več oddaljenih krajih). Povezave med oddaljenimi poslovnimi enotami in centralno lokacijo zagotavljajo z uporabo lastnega omrežja ali pa le-te najemajo pri ponudniku storitev. Povezave so visoko zmogljive (n x 100Mbit/s). Uporabniki na oddaljeni lokaciji so zelo zadovoljni s hitrostjo delovanja vseh aplikacij, do katerih dostopajo do podatkovnega centra na centralni lokaciji. Morda občasno predstavlja ozko grlo njihova trenutna hitrost internetnega priključka, ki je nižje hitrosti, kot so povezave med oddaljenimi in centralno lokacijo. Vendar to ni težava.

 

Zaradi centralizacije vseh informacijskih sistemov v podatkovni center na centralni lokaciji, je tudi celotna ekipa IKT-administratorjev locirana le na centralni lokaciji, saj večina dela opravijo prav tu. Na oddaljenih lokacijah imajo zaradi uporabe sodobne IKT-opreme in vzpostavljenega modernega sistema vodenja omrežja, ki hkrati izvaja tudi učinkovito kontrolo dostopa vseh uporabnikov do omrežnih virov, veliko manj dela. Večino tega, ko je to potrebno, tudi opravijo na daljavo.

 

Tako na daljavo nameščajo tudi sistemske slike na nove delovne postaje, ki so jih do nedavnega pripravljali na centralni lokaciji. Prav zaradi optimizacije delovnih procesov in sodobnega ter zelo zmogljivega omrežja, so se odločili, da tudi to opravilo izvajajo na daljavo. Nova delovna postaja brez operacijskega sistema se takoj po zagonu poveže na centralni PXE-strežnik, s katerega se nanjo prenese sistemska slika (image), ki je potrebna za uspešno namestitev operacijskega sistema na daljavo.

 

Ko se pojavijo težave

Na prvi pogled je vse delovalo brez težav. Administratorji pa so kmalu opazili, da je čas, potreben za prenos sistemske slike s strežnika na delovno postajo, zelo odvisen od razdalje oddaljene lokacije do centralne lokacije, čeprav imata dve različno oddaljeni lokaciji isto hitrost povezave. V primeru naj oddaljenejše lokacije je čas za prenos že tako velik, da onemogoča normalno delo navkljub povečanju pasovne širine povezave do te lokacije.

 

Ob tem je povsem razumljiva reakcija administratorjev, da omrežje ne deluje pravilno. V iskanju vzroka počasnega delovanja smo zato preverili:

  • nivoje optičnih signalov,
  • napake na portih na stikalih – CRC, collision, TX, RX errors,
  • zasedenost linkov,
  • koliko zakasnitve prinese pot paketa preko vsakega omrežnega elementa,
  • izvajanje različnih internetnih testov hitrosti,
  • prenos različno velikih datotek s centralne lokacije na oddaljeno,
  • izvedbo klasifikacije prometa ter zagotovitev, da omrežni elementi različno prioritetno obravnavajo ostali promet od prenosa sistemske slike na novo delovno postajo (QoS),
  • spremembo velikosti strojnih čakalnih vrst za ta tip prometa.

 

Močno orodje za izvajanje diagnostike

Naša ekipa omrežnih strokovnjakov je opravila številna preverjanja različnih nastavitev na omrežju in ugotovila, da omrežje deluje brez napak in v skladu z vsemi pričakovanji. Prenos sistemske slike s PXE-strežnika na delovno postajo na daljši razdalji pa je bil še vedno zelo počasen. Edina možnost, ki je še ostala je bil zajem prometa, a zaradi kompleksnosti akcije, se je zajem izvedel šele, ko je bil sistem vodenja omrežja XMC-Extreme Management Center nadgrajen na zadnjo, najnovejšo verzijo.

 

S tem so administratorji omrežja dobili v uporabo močno orodje za izvajanje različne diagnostike vključno z možnostjo oddaljenega zajema prometa na poljubnem omrežnem elementu, ki tako funkcijo omogoča in ki je v njihovi domeni upravljanja. V omrežju je bila večina elementov dovolj zmogljiva, da se je lahko opisana akcija izvedla.

 

Po izvedenem oddaljenem zajemu prometa (na več lokacijah hkrati) in izvedeni primerjavi zajetega prometa z zajetim prometom lokalnega prenosa sistemske slike, smo hitro ugotovili razlog počasnega prenosa, ki ni bil v omrežju, ampak v naravi protokola, ki se je v tem primeru uporabljal.

 

Razmišljate o vpeljavi modernih in zmogljivih omrežnih elementov in učinkovitega sistema vodenja? V našem testnem laboratoriju lahko spoznate možnosti implementacije optimalne rešitve za vaše okolje. Oglasite se mi in dogovorili se bomo za srečanje.