Sodobne organizacije se vsakodnevno srečujejo z izzivi, kako doseči kakovostno in pravočasno izvajanje aktivnosti za zagotavljanje zanesljivega, varnega in učinkovitega obratovanja omrežne in varnostne infrastrukture. Pomembni oviri pri doseganju želene ravni obvladovanja sta pomanjkanje primernega kadra oziroma pomanjkanje finančnih sredstev. Zato se vse več podjetij odloča za najem storitev, s katerimi naslavljajo tovrstne omejitve, obenem pa opazijo še druge dodane vrednosti upravljanih storitev.

 

V podjetju Smart Com tovrstne izzive naših naročnikov naslavljamo z upravljanimi storitvami, ki prinašajo številne prednosti.

 

Dodane vrednosti upravljanih storitev

 1. Strokovnost in specializacija

Kibernetska varnost je kompleksno in nenehno razvijajoče se področje. Zunanji izvajalec vam kot naročniku omogoča dostop do ekipe strokovnjakov, specializiranih za kibernetsko varnost. Ti strokovnjaki se redno izobražujejo in se vsakodnevno srečujejo z različnimi izzivi v številnih okoljih. Posledično ostajajo na tekočem z najnovejšimi grožnjami in varnostnimi ukrepi, kar zagotavlja najvišji nivo zaščite vašega omrežja.

 

 1. Prihranki

Vzpostavitev in vzdrževanje lastne varnostne ekipe za marsikatero organizacijo predstavlja preveliko finančno breme. Še posebej, če informacijske tehnologije in tehnologije za zagotavljanje kibernetske varnosti niso v jedru dejavnosti te organizacije. Potrebujete namreč stalno ekipo več strokovnjakov, ki obvladujejo različna tehnološka področja in so razpoložljivi praktično ves čas, saj najnevarnejše grožnje ne izbirajo časa, ki vam najbolj ustreza. Tem strokovnjakom je za učinkovito ukrepanje potrebno zagotoviti ustrezno delovno okolje, tehnološka orodja in dostop do najnovejših znanj. Izvajanje storitev prek zunanjega izvajalca je ugodnejše, saj je strošek omejen na samo storitev, izvajalec pa poskrbi za organizacijo, opremljanje in usposabljanje strokovnjakov. Dodatno prednost predstavlja pogodbeno razmerje z zunanjim izvajalcem, ki lahko precej bolj natančno kot interna navodila in pogodba o zaposlitvi določa zahteve naročnika, obseg opravljenega dela, način izvajanja, poročanje ter bonuse in maluse, ki sledijo iz pogodbenega razmerja.

 

 1. Fokus na strateških dejavnostih

Z najemom upravljanih storitev se lahko interna IT ekipa naročnika osredotoči na strateške poslovne dejavnosti, in se ji ni potrebno ukvarjati z varnostnimi izzivi, ki lahko presegajo njihove zmožnosti. Zunanji izvajalec ob tem zagotavlja dodatno podporo osebju naročnika in prinaša večjo varnost in stabilnost poslovanja, kar nedvomno prispeva k doseganju poslovnih ciljev organizacije.

 

 1. Neprekinjeno spremljanje in odzivanje

Upravljane storitve zagotavljajo možnost neprekinjenega spremljanja, takojšnjega odzivanja ob zaznavi kritičnih varnostnih ali omrežnih dogodkov in natančno ukrepanje po vnaprej vzpostavljenih protokolih v primeru, da dogodek preraste v incident. Neprestani nadzor pomaga pri zaznavanju in omilitvi groženj, preden te lahko povzročijo večjo škodo.

 

 1. Prilagodljivost

Znotraj naše operativne ekipe lahko prilagodimo svoje storitve glede na spreminjajoče se potrebe vašega podjetja. Ne glede na to, ali vaš obseg poslovanja postaja bolj ali manj zahteven, lahko sledimo vašim poslovnim izzivom in prilagodimo raven upravljanih storitev.

 

 1. Dostop do naprednih orodij in tehnologij

Kot izvajalec storitev na področju upravljanja omrežij in zagotavljanja kibernetske varnosti imamo dostop do najnovejših tehnoloških orodij, programske opreme in tehnologij, ki za posamezno podjetje v primeru izključno lastne rabe predstavljajo visoke stroške nakupa, uporabe in vzdrževanja.

 

 1. Skladnost in predpisi

Pri izvajanju storitev sledimo trenutnim smernicam in standardom in s tem skrbimo za skladnost z zahtevami številnih naročnikov, ki poslujejo skladno s panožnimi zahtevami in regulativami. S svojimi storitvami vam pomagamo zagotavljati skladnost vašega poslovanja.

 

 1. Nižja tveganja in krajši čas nedelovanja

Z učinkovitimi varnostnimi ukrepi zmanjšujemo tveganje za uspešen kibernetski napad, izpad omrežja in druge razloge za motnje v vašem poslovanju. Ob incidentu pa izboljšan odziv pripomore k hitrejši vzpostavitvi normalnega stanja in omeji nastalo škodo. Oboje močno vpliva na omejevanje morebitnih stroškov napada oziroma izpada poslovnega procesa, hkrati pa obvladovanje tveganj vpliva na položaj podjetja, ugled v poslovnem okolju in omejuje morebitne negativne pravne posledice, kot so kazni, upravne globe, škodni zahtevki tretjih oseb idr.

 

 1. Proaktivno ukrepanje z AI

Z uporabo umetne inteligence imamo dostop do virov informacij o grožnjah in lahko proaktivno ukrepamo, kar pomaga omejiti omrežne in varnostne incidente.

 

 1. Obnovitev po incidentu

V okvirih upravljanih storitev nudimo obnovitev prejšnjega stanja, kar zagotavlja, da lahko vaša organizacija v primeru delne izgube podatkov relativno hitro okreva in obnovi normalno poslovanje.

 

 1. Izboljšan odzivni čas

Ob zaznanem dogodku, ki ima težnjo da preraste v incident, se lahko naša dežurna ekipa strokovnjakov zaradi svojih izkušenj, organiziranosti in usmerjenosti na konkretno tehnološko področje odzove hitreje in učinkoviteje kot strokovnjaki naročnika, ki praviloma opravljajo še številne druge naloge.

 

Učinkovitejše obvladovanje ključnih IT in procesnih sistemov

Najem omrežnih in varnostnih upravljanih storitev pri zunanjem izvajalcu prinaša številne prednosti oz. dodane vrednosti, pozorni pa morate biti, da izberete uglednega in zanesljivega izvajalca, ki se vam je pripravljen zares posvetiti, prepoznati posebne zahteve vašega poslovanja in oblikovati svojo storitev na način, da v čim večji meri podpira vaše poslovne cilje.

 

Smart Com z dolgoletnimi izkušnjami in poznavanjem specifik posameznih poslovnih okolij nudi sodobno, k naročniku usmerjeno storitev upravljanja omrežij in sistemov za zagotavljanje kibernetske varnosti, pri čemer lahko zanesljivost storitve v vsakem trenutku primerjate z vnaprej določenimi kriteriji iz sporazuma o ravni storitev (SLA) in upoštevanjem jasno določenih protokolov ukrepanja.

 

Stopite v stik z nami in skupaj pogledamo, kako vam lahko celovite storitve, ki jih nudimo v okviru našega Smart centra upravljanjih storitev zagotovijo kadrovske, tehnološke in procesne zmogljivosti za poenostavitev procesov, izboljšanje varnosti in zanesljivosti delovanja omrežja ter optimizirajo poslovanje.