Združili smo moči na vaji kibernetske obrambe Locked Shields 2024.

 

Na vaji strateškega odločanja Locked Shields 2024, ki jo organizira Natov center odličnosti za kibernetsko obrambo je letos sodelovalo približno 4000 strokovnjakov iz več kot 40 držav, med katerimi je bila tudi Smart Com ekipa. Sodelujoči so združili moči v simuliranem okolju za zaščito infrastrukture izmišljene države s ciljem vzpostavitve tesnejšega sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem na področju kibernetske varnosti in obrambe.

 

Vajo kibernetske obrambe odlikuje celovit pristop, ki združuje tehnične veščine s strateškim, pravnim in komunikacijskim znanjem za razvoj raznolike obrambne strategije.

 

Vaja Locked Shields 2024 ima ključno vlogo pri krepitvi mednarodnega sodelovanja na področju kibernetske obrambe. Velika udeležba različnih držav in partnerjev priča o njenem pomenu ter možnosti izmenjave najboljših praks in inovativnih strategij za izboljšanje odziva na kibernetske incidente.

 

Prednost vaje je v njenem celovitem pristopu, ki združuje tehnične veščine s strateškim, pravnim in komunikacijskim strokovnim znanjem za razvoj raznolike obrambne strategije. Udeleženci so skupaj izkoristili svoje spretnosti in znanja ter tako spodbudili okolje, v katerem je sodelovanje ključno za premagovanje zapletenih kibernetskih izzivov.

 

Več o vaji kibernetske obrambe >>