nadzorno-operativni-center-NOC-dobre-prakse_Smart_ComNadzorno operativni center (NOC) – Ekipa, ki deluje v  NOC upravlja z razpoložljivostjo in zmogljivostjo omrežja. Skrbi za strežnike in baze podatkov, požarne pregrade in naprave, povezane z zunanjimi storitvami.

 

Ekipa NOC se sooča tako s tehničnimi kot poslovnimi izzivi, ki lahko otežijo vzdrževanje in delovanje omrežij na vseh ravneh. Ti izzivi vsebujejo:

 • slabo sodelovanje med ekipami za posamezna področja,
 • uporaba različnih orodij različnih proizvajalcev,
 • pomanjkanje vpogleda v tehnologije NOC in kako jih uporabiti,
 • ekipa NOC s svojim delom podpira podjetje, ne glede na izzive, s katerimi se ta sooča,
 • ekipa potrebuje veliko časa in sredstev za reševanje različnih izzivov in posledično lahko zamudi priložnosti za implementacjo izboljšav na področju razpoložljivosti in zmogljivosti omrežja.

 

Z najboljšimi praksami lahko ekipa NOC s pomočjo postopkov, strategij in tehnik izkoristi največjo vrednost vašega omrežja.

 

Najboljše prakse so bile preizkušene in dokazano pomagajo ekipam, ki delujejo v okviru NOC pri doseganju najboljših možnih rezultatov. Če ekipa NOC uporablja najboljše prakse, lahko podjetju pomaga povečati razpoložljivost in zmogljivost omrežja.

 

S časom bo ekipa NOC razvila nove ali izpopolnila določene prakse, ki temeljijo na podlagi podatkov in vpogledov iz poročil o incidentih.

 

Primeri najboljših praks

V nadaljevanju navajam osem primerov, ki jih ekipa NOC uporablja za izboljšanje omrežnega poslovanja vašega podjetja.

 

 1. Neprekinjeno spremljanje informacijskih in omrežnih sistemov

Proaktivni pristop k spremljanju informacijskega in omrežnega sistema je ključnega pomena. Če ekipa NOC neprekinjeno spremlja omrežno dejavnost, lahko prepozna težave še preden se le te stopnjujejo. Poleg tega lahko ekipa NOC prepreči izpade IT. Ti izpadi pa lahko škodujejo tudi ugledu in prihodkom vašega podjetja.

 

 1. Prednost odzivu in sanaciji incidentov

Ekipa nadzorno operativni center (NOC) mora najti načine za odkrivanje in reševanje incidentov čim hitreje in učinkoviteje. Če pride do izpada, mora imeti ekipa NOC na voljo protokole in postopke za reševanje težav in omejevanja njenega vpliva. Ekipa mora med incidentom komunicirati tudi s ključnimi zainteresiranimi stranmi in zagotoviti, da so na tekočem, dokler se incident ne reši.

 

 1. Stopnjevanje incidentov na nivoju ekipe

Incidente je potrebno stopnjevati glede na resnost in vpliv, ki ga ima na omrežje oz. IT sistem. Ekipa NOC zato uporablja platformo za upravljanje z incidenti. Ta platforma članom omogoča, da ustanovijo ekipe za stopnjevanje in dodajo urnike dežurstev za samodejno stopnjevanje. Takšna platforma bo ekipi NOC omogočila, da vzpostavi stopnjevanje po meri, ki ustreza potrebam vašega podjetja.

 

 1. Ugotovitve in ublažitve incidentov na podlagi posebnih meril

Incidente je potrebno razvrstiti glede na SLA (Service Level Agreement) in druga merila. Z vzpostavljanjem sistema klasifikacije lahko ekipa NOC ugotovi, kako incidenti vplivajo na vaše podjetje in druge povezane subjekte. Poleg tega pa sistem klasifikacije ekipi NOC pomaga ugotoviti, kateri incidenti imajo največji vpliv na vaše omrežje.

 

 1. Zbiranje podatkov iz omrežja in poročila

Ekipa NOC mora pridobiti podatke o uspešnosti delovanja in jih redno ocenjevati. Ekipa lahko te informacije uporabi za pripravo poročil in prepoznavanje trendov in vzorcev obnašanja vašega omrežja. Podatke in poročila se lahko uporabijo tudi za iskanje načinov za nenehno izboljševanje uspešnosti.

 

 1. Dokumentiranje odziva na incidente

Potrebno je poskrbeti, da so vse dejavnosti odzivanja na incidente dokumentirane in sledljive. Člani ekipe NOC morajo dokumentirati, kdaj se incident zgodi in vse druge aktivnosti, povezane z incidentom. Prav tako je potrebno narediti analizo poteka reševanja incidenta, da se lahko ugotovijo prednosti in slabosti postopkov reševanja incidentov. Na takšen način ekipa NOC lahko izpopolni načine za izboljšavo odziva in reševanje incidentov.

 

 1. Redno testiranje NOC

NOC sisteme je potrebno redno preizkušati, rezultate preizkusov pa ustrezno slediti in ovrednotiti. Če se pojavijo kakršne koli sistemske težave, jih je potrebno nemudoma odpraviti. Testiranje NOC lahko članom ekipe NOC omogoči vpogled v morebitne težave z razpoložljivostjo in zmogljivostjo. Članom ekipe NOC pa omogoča, da v primeru izpadov določijo najboljši način za obnovitev sistemov.

 

 1. Podpora članom ekipe NOC

Za podporo mora biti vedno na voljo več članov ekipe NOC. Vzpostaviti je treba urnike, ki članom zagotavljajo, da se lahko odzovejo na incident takoj, ko se zgodi. Urnike je potrebno pogosto posodabljati, da se zagotovijo najnovejše informacije o razpoložljivosti. Vzpostavljeni morajo biti tudi sistemi, ki bodo zagotovili, da bodo ustrezni člani ekipe NOC pravočasno in ustrezno obveščeni, če pride do incidenta.

 

 Trije nasveti za izvajanje najboljših praks NOC – nadzorno operativni center

 1. Upoštevajte fazni pristop k izvajanju najboljših praks

Najboljše prakse NOC izvajate postopoma. Poskrbeti je potrebno, da člani ekipe NOC razumejo in upoštevajo najboljše prakse. Potrebno je prenašati znanje med člani ekipe.

 

 1. Realna pričakovanja

Zavedati se je potrebno, da je izvajanje najboljši praks težko in da lahko pride do napak. Bodite potrpežljivi in razumevajoči, če pride do napak, ko člani ekipe NOC izvajajo najboljše prakse. Če pride do napak, jih sprejmite in se z njimi učite.

 

 1. Spremljanje napredka in izboljšanje izvajanja najboljših praks

Nekatere prakse bodo bolj ustrezale enemu podjetju in ekipi NOC, druge drugemu. Z nenehnim ocenjevanjem najboljših praks, lahko ugotovite, katere od teh praks so idealne za vaše podjetje in jih dodatno razvijajte.

 

V kolikor ocenjujete, da je vpeljava lastnega nadzorno operativnega centra za vas prezahtevna ali stroškovno neoptimalna, se lahko odločite za najem storitve NOC-a in s tem pridobite vse prednosti, ki ji ta zagotavlja, ob ceni, prilagojeni vašim potrebam oz. obstoječi omrežni infrastrukturi. Pišite nam in dogovorili se bomo za predstavitev.