Gre za 3-letni projekt RESONANCE s področja Smart Grids, ki nadaljuje in dopolnjuje tekoči projekti iFLEX. Poleg nadaljnjega razvoja teko tehničnih rešitev kot različnih spodbud za uporabnike, bo projekt skušal vzpostaviti katalog rešitev in storitev na področju upravljanja fleksibilnosti (odjem/razpršena proizvodnja) energije pri rezidenčnih in poslovnih odjemalcih.

 

Koordinator projekta je institut VTT s Finske. Konzorcij pa sestavlja 19 partnerjev iz 7 držav. Večina izmed njih je že uspešno sodelovala v preteklih projektih, med njimi je zaokrožen grozd slovenskih partnerjev (Elektro Celje, ECE, AmiBit, Institut “Jožef Stefan”, Smart Com), ki bo poleg razvojnega dela skrbel za pilote v Sloveniji.

 

Smart Com je koordinator delovnega sklopa za izvedbo pilotov in validacijo sistema, poleg tega pa je vključen še v nekatere druge aktivnosti (analizo zahtev, specifikacija arhitekture, razvoj komponente za upravljanje energije pri uporabnikih).

 

Začetek projekta Resonance je predviden za zadnje četrtletje letošnjega leta, trenutno pa je v teku priprava in podpis pogodbe.

 

S tem Smart Com uspešno nadaljuje svoje udejstvovanje v mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektih in krepi svojo vlogo kompetentnega in zanesljivega partnerja.