(Sodobna) IKT omrežja se danes soočajo z najrazličnejšimi izzivi. Po eni strani je to spremenjen način dela, npr. delo od doma, po drugi strani pa na to vpliva digitalna transformacija poslovnih procesov.

 

Na spremenjen način dela je v zadnjem času zagotovo najbolj vplivala epidemija COVID, saj je spremembe delovnih procesov zahtevala praktično čez noč. Zaposleni morajo delati od doma, na hitro je potrebno vzpostaviti dodatno infrastrukturo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in drugih pomožnih objektih. Skupna lastnost vseh teh uporabnikov pa je, da potrebujejo varno in zanesljivo povezavo do informacijskih sistemov v podjetju. Seveda vsi uporabniki niso tehnično usposobljeni za nameščanje opreme, zato mora biti le ta kar se da »plug and play« t. i. oprema, ki se jo priključi in že deluje.

 

Proizvajalci telekomunikacijske opreme sledijo potrebam, ki nastajajo na trgu. Vsi najpomembnejši proizvajalci omogočajo oblačne storitve, ki v veliki meri poenostavijo konfiguracijo in upravljanje naprav. Oblačna storitev pokriva tako žične kot brezžične naprave in omogoča enovito upravljanje. Za boljšo uporabniško izkušnjo pa poskrbijo vgrajeni mehanizmi strojnega učenja in uporaba umetne inteligence. Poseben poudarek je v poenastavitvi vključevanja naprav v oblačno storitev, saj je v veliki večini primerov potreben le dostop do interneta. Same naprave pa so prednastavljene za avtomatsko vključitev v oblak.

 

Izzivi sodobnega poslovanja

V nadaljevanju bom predstavil nekaj tipičnih skupin uporabnikov, ki jim takšne rešitve olajšajo poslovanje.

 

Podpora dela od doma ali dela na oddaljeni lokaciji. Rešitev je omogočena ali na programski način kot programski VPN klient ali kot postavitev manjšega usmerjevalnika z VPN funkcionalnostjo in brezžično dostopovno točko. Uporabniku je z ustrezno administracijo omogočen dostop do virov, ki se nahajajo na centralni lokaciji podjetja. Administracija strojne oprema pa se lahko zagotovi preko oblačne storitve (konfiguracija VPN, VLAN na usmerjevalniku, SSID na brezžični točki, omejitve uporabe in filtriranje…). Lahko se uporabi že obstoječa oprema na lokaciji in se doda npr. samo dostopovna točka, preko katere se omogoči brezžični dostop.

 

Začasna vzpostavitev dodatne lokacije, kot naprimer triažni šotori, mobilne bolnice… Lokacijo povežemo preko razpoložljive infrastrukture. Največkrat se to izvede preko optične ali UTP povezave.  V primeru pa da to ni možno (arhitekturne ovire, cesta, reka…), pa si pomagamo z brezžično povezavo in nato naredimo interno žično in/ali brezžično omrežje.

 

Telemedicina je področje, ki v današnjem času zaradi COVID-a, zelo pridobiva na pomenu. Spremljanje stanja pacientov z medicinskimi instrumenti na domu, v posebnih prostorih, kot so npr. izolacijske sobe, oddelki, kjer ni prisotnega zdravnika (domovi za ostarele), močno izboljša varnost pacienta, kot tudi hitro obravnavo v primeru spremembe stanja bolezni. Ker pa so podatki, ki se izmenjujejo med merilnikom in nadzornim računalnikom, kritični, je potrebno še posebno pozornost nameniti varnosti. Onemogočiti je potrebno kakršno koli možnost, da je s strani tretje osebe omogočen dostop ali spreminjanje podatkov med merilnimi napravami. Za to poskrbijo naprave, ki omogočajo točka-točka (point to point) VPN povezave.

 

Zahtevna industrijska okolja

Digitalna transformacija je proces, ki se odvija v podjetjih, da le-ta (p)ostanejo konkurenčna. Sledenje novim smernicam je mogoče le z ustrezno IKT – informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

 

IKT je sestavljeno iz programske podpore in ustrezne komunikacije. Komunikacija pa je izvedena preko različnih naprav. Te naprave morajo omogočati visoko zmogljivost, razpoložljivost, varnost, majhno porabo energije.

 

Omrežne naprave za industrijska okolja pa imajo tudi nekaj specifičnih lastnosti, glede na lokacijo in namen uporabe.

 

Napajanje preko etherneta (POE). To je tehnologija, ki na standardni način omogoča napajanje naprav preko etherneta. V uporabi so standardi IEEE802.3af (15W), IEEE802.3at (30W) in IEEE 802.3bt (60W). Tipični uporabniki, ki uporabljajo PoE: VoIP telefoni, IP kamere, dostopovne točke, IP TV dekoderji, senzorji, merilnik, kontrola dostopa… Standard predvideva tudi klasifikacijo naprav in prioritizacijo. Implementacija PoE zelo poenostavi napajanje naprav, saj je do le teh potreben le 1 UTP kabel. Preko upravljanja stikal je omogočeno tudi daljinsko resetiranje naprav, ki uporabljao PoE.

 

Naprave za zahtevna industrijska okolja imajo tudi ustrezno izvedbo stikal/usmerjevalnikov, ki omogočajo uporabo v razširjenem temperaturnem področju od -40°C do +70°C. Takšne naprave se lahko namestijo v okolje, kjer niso kontrolirani klimatski pogoji za delo (npr. zunanje omarice, proizvodnji obrati…).

 

V okoljih, kjer prihaja do elektro magnetnih motenj EMI (electromagnetic interference) kot so veliki elektro stroji, distribucija električne energije, daljnovodi…, je nujno da imajo naprave, ki jih vgradimo v takšna okolja, zaščito EMC (electromagnetic compatibility). Elektromagnetna združljivost (EMC) je sposobnost električne opreme in sistemov, da delujejo v okviru predvidenega delovanja v svojem elektromagnetnem okolju z omejevanjem nenamernega ustvarjanja, širjenja in sprejemanja elektromagnetne energije.

 

Optične povezave rešujejo več izzivov, ki so prisotni v industrijskem okolju:

  • Optične povezave so imune na elektromagnetne motnje. To pomeni, da ne potrebujemo dragih zaščitnih elementov na vhodnih in izhodnih priključkih naprave.
  • Optične povezave omogočajo povezovanje naprav na velikih razdaljah (>100 km).
  • Prenos velikih pasovnih širin (> 100 Gbps).
  • Teža optičnih kablov v primerjavi s Cu, AL je bistveno nižja.
  • Ugodno razmerje cena/meter.

 

V podjetju Smart Com razpolagamo z znanjem in opremo, ki omogoča rešitve za različne področja delovanja. Pomagamo vam lahko s svetovanjem, načrtovanjem, izvedbo in vzdrževanjem novih in obstoječih sistemov. Kontaktirajte nas in dogovorili se bomo za predstavitev.