Ohranjanje delovanja sistemov je ključno za varnost in razpoložljivost OT okolju. V primeru prekinitve v energetskem sektorju, npr. v elektrarni, sta ogrožena javna in okoljska varnost, ki se kaže v izpadu dobave električnega toka. Prav tako je kritičen izpad proizvodnje v tovarni ali oskrbi s pitno vodo. Kako torej zavarovati industrijske kontrolne sisteme in hkrati zagotoviti nemoteno delovanje?

 

OT omrežja so ranljiva, ker so izpostavljena različnim nevarnostim. Naprave in sistemi temeljijo na starih operacijskih sistemih, ki ne dopuščajo namestitev sodobnih zaščit. Izpostavljeni so notranjim, kot tudi zunanjim grožnjam (vzdrževalci sistemov), ki so nenamerne. V porastu pa so tudi namerne zunanje grožnje s strani organiziranega kriminala in tujih držav.

 

Celovito zagotavljanje varnosti v OT okoljih

 

Dejstvo, da so OT omrežja ranljiva, nas vzpodbudi k razmišljanju, kako jih bomo zaščitili in hkrati ohranili njihovo delovanje.

 

Prisluhnete našemu vodji tehnološkega področja kibernetska varnost Janku Kersniku, ki je v predavanju z naslovom Prilagodljiva kibernetska varnost za OT  prikazal, kako poskrbimo za zaščito kritičnih sistemov in se izognemo poslovni škodi in/ali izgubi zaupanja strank.

 

V predavanju boste spoznali:

  • izzive, s katerimi se soočamo pri zagotavljanju varnosti v OT okoljih (ali imamo vpogled v naprave in povezave med njimi, uporaba specifičnih protokolov, ki so sami po sebi lahko ranljivi, nezmožnost nameščanja varnostnih popravkov, uporaba ranljive programske opreme…),
  • kako z ustrezno segmentacijo omrežja zagotoviti prilagodljivo kibernetsko varnost za OT,
  • kako vzpostaviti primerno kontrolo na prehodu med segmenti, ki jo lahko zagotovimo s pomočjo Trend Micro TXOne požarnih pregrad ter
  • Trend Micro TXOne ODC upravljalsko konzolo, celovit upravljalski oz. nadzorni sistem.