Wifi4EU-social

Brezplačni internet na javnih mestih v vsaki občini

Glavni namen pobude WiFi4EU je zagotoviti brezplačen dostop do Wi-Fi povezljivosti za meščane in obiskovalce javnih mest, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji v občinah v državah članicah Evropske unije. In kar nekaj slovenskih občin se je že uspešno prijavilo na razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi omrežja. Do konca 2020 bosta objavljena še dva razpisa v okviru pobude WiFi4WU. Prvi izmed njiju bo objavljen še letos.

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]