Trojica vodilnih v podjetju Smart Com, d. o. o., ki je specializirano za kibernetsko varnost ter zanesljiva in učinkovita omrežja, nam je ob praznovanju 30-letnice zaupala, kako uspešno poslovati tri desetletja.

Smart Com je slovensko IKT-podjetje z dolgoletno tradicijo, saj letos praznuje 30 let delovanja. Kakšni so vaši spomini na začetke poslovanja?

Jure Remškar, izvršni direktor: Spominjam se očetovega koraka v svet podjetništva. Takrat te poteze niso bile samoumevne. Filip Remškar st. je zaznal, da sprememba gospodarskega režima prinaša odpravo omejitev – predvsem glede zastopanja tujih podjetij. Rodila se je ideja o podjetju, ki bo delovalo na trgu IKT in z vizijo, da poleg opreme ponuja tudi rešitve in storitve za integracijo različnih tehnologij pri vzpostavljanju zanesljivih informacijsko-komunikacijskih sistemov. Pripravil je poslovni načrt in po tehtnem premisleku sprejel odločitev za lastno podjetniško pot. Pri tej odločitvi ga je podprla tudi moja babica, ki je posodila ustanovitveni kapital, družinski prihranki pa so bili obratna sredstva za prvi nakup terminalske opreme. Tako se je 1. aprila pred 30 leti uradno začela pot Smart Coma v svet informacijske tehnologije.

Katere mejnike v razvoju podjetja, tako tehnološke kot organizacijske, bi poudarili?

Jure Remškar: Mejnikov na naši podjetniški poti res ne manjka. Eden prvih, ki bi ga omenil, je bil prihod Zdenke, soproge Filipa st., ki je v podjetju vzpostavila projektno organizacijo in izobraževalni center. Prek centra smo predstavnike podjetij izobraževali o pomenu telekomunikacij za poslovanje, kar je bilo takrat ključnega pomena. Naslednji prebojni korak smo storili leta 1995, ko smo pridobili za tiste čase ogromen projekt in hitro zrasli, kadrovsko in tehnično, postali pa smo tudi strateški partner družbe Newbridge Networks. Vzpostavljali smo omrežja in telekomunikacijske rešitve, še pred prelomom tisočletja pa dodali strateška partnerja, podjetji Juniper Networks in Extreme Networks, s katerima sodelujemo še danes.

Že dolgo ste tudi izjemno razvojno naravnano podjetje. Je lasten razvoj mogoče dobro unovčiti?

Jure Remškar: Družba Smart Com je že leta 2004 ustanovila lasten podjetniški inkubator, ki je skrbel za promocijo internega podjetništva. Dobrim tehnološkim in poslovnim idejam zaposlenih smo omogočili, da se razvijejo in osamosvojijo. Že leto po ustanovitvi inkubatorja smo ustanovili prvi t. i. spin-off, podjetje DSC, d. o. o., ki je skrbelo za distribucijo telekomunikacijske opreme, leto zatem pa še podjetje Optisis d. o. o., specializirano za razvoj in trženje optičnih dostopovnih sistemov za telekomunikacijska podjetja in ponudnike storitev. Pred desetimi leti smo osamosvojili razvojno ekipo, ki je razvila eno prvih rešitev za IP-televizijo, podjetje Beenius d. o. o., ki je nato razvoj usmerilo v interaktivno TV-platformo in jo danes ponuja po vsem svetu. Vsa podjetja uspešno poslujejo in pomembno zaznamujejo trg. Razvojne in podjetne ideje spodbujamo naprej, kalijo se v našem razvojnem oddelku, v katerem raziskujemo in preverjamo najnovejše koncepte omrežnih tehnologij in tehnologij za zagotavljanje kibernetske varnosti sodobnih organizacij.

Zadnja leta ste znani predvsem po kibernetski varnosti, za katera področja pa ste se še specializirali?

Jure Remškar: Zadnje desetletje aktivno delamo na različnih razvojnih projektih, pri katerih sodelujemo z izbranimi mednarodnimi partnerji. Zelo uspešni smo na področju zagotavljanja IKT-rešitev za neprekinjeno poslovanje v poslovno kritični infrastrukturi, predvsem v elektrogospodarstvu. Poleg rešitev za kibernetsko varnost s strokovno ekipo vzpostavljamo in zagotavljamo zanesljiva in učinkovita komunikacijska omrežja. Svoje znanje o senzorski platformi, omrežjih in kibernetski varnosti uspešno združujemo pri vzpostavljanju rešitev IKT za oskrbo starejših.

Smart Com je eno najpomembnejših slovenskih IKT-podjetij. Kakšen je vaš recept za uspeh?

Filip Remškar ml., neizvršni direktor: Vedno nas je in nas bo odlikovalo strokovno in tehnično znanje ter še bolj pomembno – pogled v prihodnost. Velikokrat se vprašamo, zakaj delujemo, in imamo tako vedno v mislih svoje poslanstvo. V Smart Comu napredne tehnologije uporabljamo za večanje koristi podjetij in družbe. Vzpostavljamo drugačen, bolj poglobljen in dolgoročen odnos s strankami. To je naša odlika. Vedno najdemo način, kako najbolje izrabiti tehnologijo oziroma zgraditi najprimernejšo in najbolj učinkovito rešitev IKT za našega partnerja.

V zadnjem času opažamo, da so nekatera večja slovenska IKT-podjetja prešla v tuje roke. Smart Com je družinsko podjetje. Menite, da je vrsta lastništva pomemben dejavnik pri zagotavljanju informacijsko-komunikacijskih rešitev in storitev?

Jure Remškar: Družba v domači lasti bolje pozna lokalno okolje, je bližje kupcem in partnerjem. Zato ima prednost pred družbami, ki so v tuji lasti, saj je tako bolj prilagodljiva in odzivna na morebitne spremembe na lokalnem trgu. V Smart Comu znamo prisluhniti kupcem in partnerjem – nazadnje smo ob epidemiji koronavirusa številnim podjetjem pomagali hitro in učinkovito vzpostaviti varno in zanesljivo delo od doma ter varovati kritično IT- in OT-infrastrukturo in sisteme, ki jih potrebuje država.

Številna podjetja se spopadajo s pomanjkanjem tehničnih in strokovnih kadrov. Vaša ekipa šteje več kot 60 strokovnjakov za kibernetsko varnost in omrežne tehnologije. Kako pridobivate in zadržite vrhunske kadre?

Jure Remškar: Zavedamo se pomembnosti vlaganja v znanje zaposlenih. Ti potrebujejo in obožujejo zahtevne projekte, saj jim omogočajo, da so v stiku z robnimi tehnologijami in novostmi. Načrtno skrbimo za njihov karierni razvoj, zato je fluktuacija zelo majhna. Strokovnjaki se odločijo za sodelovanje v naši ekipi, ker dajemo velik poudarek nadgrajevanju strokovnih in osebnostnih kompetenc, trajnostnemu razvoju vsakega posameznika, pozitivni naravnanosti in integriteti.

Na čem pa gradite svojo konkurenčno prednost?

Rajko Novak, glavni izvršni direktor: Na odličnem razumevanju potreb kupca, na katere znamo tudi vplivati, in hitrem prilagajanju rešitev kupcem. Trideset let izkušenj v panogi IKT ima vsekakor svojo težo.

Kakšni so vaši načrti glede rasti in potencialnega osvajanja novih trgov? Je v tujini kruh bolj bel?

Rajko Novak: Bel kruh moraš najprej znati zaslužiti doma, se dokazati na domačem igrišču, šele nato lahko napreduješ v tujino. Stalno moraš vlagati v znanje in razvoj. Imamo ambiciozne načrte glede rasti – ta bo precej večja od povprečja v panogi. Cilje bomo dosegli preko partnerstev s ključnimi dobavitelji, kot so Juniper Networks, Extreme Networks, Nokia, Trend Mico in drugi. Vzpostavljeno imamo strategijo oblikovanja kompetenčnih centrov znanja za posamezna področja. Pri tem velja omeniti tudi strateška partnerstva z nekaterimi domačimi IKT-podjetji.

Na kaj se trenutno osredotočate?

Rajko Novak: V kibernetski varnosti in naprednih omrežnih tehnologijah je na trgu veliko priložnosti. Že danes ponujamo napredne storitve varnostnih pregledov informacijsko-komunikacijskih sistemov, penetracijskih testov, forenzike, testiranja aplikacij z vidika varnosti. Smo eden najpomembnejših ponudnikov storitev s področja kibernetske varnosti v Sloveniji s številnimi referencami tudi v najzahtevnejših okoljih, kot je kritična infrastruktura, ki ima svoje specifičnosti in mora delovati brezpogojno varno in neprekinjeno. To načrtujemo delati tudi v tujini.

Kam, na katera področja pa usmerjate razvoj?

Rajko Novak: Naša dva stebra sta že dolgo zanesljiva in učinkovita omrežja ter kibernetska varnost. Zadnja leta pa intenzivno razvijamo rešitve in storitve s področij tehnologij umetne inteligence, na namenu temelječih omrežij, avtomatizacije in orkestracije omrežij, IoT v industrijskih okoljih in analitike množičnih podatkov.

Digitalizacija in digitalna preobrazba sta postali imperativ podjetij. Kako ste vi poskrbeli za lastno preobrazbo?

Jure Remškar: Začeli smo z brezpapirnim poslovanjem – načeloma vsi dokumenti v podjetju že nastajajo digitalno, vhodni se digitalizirajo. Od digitalizacije pa ni več daleč do avtomatizacije, nekatera orodja že uporabljamo. Imamo smele načrte, da bomo na tem področju še nadaljevali in izboljšali procese tako za lastno poslovanje kot za svoje kupce. Verjamemo, da nam avtomatizacija pomaga bolje poslovati in bolje zadovoljiti potrebe kupcev.

Če se premaknemo v leto 2050, ko boste praznovali 60-letnico delovanja. Katera področja IKT bodo takrat v ospredju; bo panoga videti popolnoma drugače?

Jure Remškar: Verjamem, da bo IKT-infrastruktura čez 30 let vseprisotna in nezaznavna. Uporabljali bomo bistveno drugačna orodja. Smart Com bo imel še pomembnejšo vlogo, saj bo informatika kritičnega pomena za podjetja in posameznike. Leta 2050 pričakujem tudi preplet fizičnega in virtualnega sveta.

 

Rajko Novak: Mobilnost bo postala samoumevna, dosegljiva bo povsod, bo del našega življenja. Odločanje bo podprto z najboljšimi izkušnjami in podatki – v vsakem trenutku. Kot primer lahko navedem prebojne rešitve v panogi zdravstva – operativni poseg bo usmerjala aplikacija, ki bo zdravnikom in drugemu zdravstvenemu osebju preprečevala morebitne napake.

 

Filip Remškar ml.: Tehnologija bo v vsaki pori našega življenja, vsi procesi bodo podatkovno podprti. Težko si zamislimo, kako se bodo spremenile naše navade in življenje. Verjamem pa, da bodo močno prepletene s podatki in informacijami, v kar se usmerja tudi naša razvoja ekipa.

 

Z vodstvom podjetja Smart Com, Rajkom Novakom, Juretom Remškarjem in Filipom Remškarjem ml., se je pogovarjal Miran Varga. Intervju je bil objavljen 1. aprila v časniku Delo.