Razvoj sistemskih rešitev v okviru naše razvojne in raziskovalne skupine predstavlja pomembno dejavnost. Razvojno-raziskovalne aktivnosti usmerjamo tudi na področje Smart Grids oz. pametnih elektroenergetskih omrežij. Nadaljnji razvoj tehnoloških rešitev in rešitev za Smart Grids bomo izvajali v mednarodnem projektu iFLEX v okviru programa H2020.

 

Cilj projekta iFLEX

Triletni projekt iFLEX, ki ga bomo začeli izvajati jeseni 2020, predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo mednarodnega projekta Flex4Grid. Skupaj z mednarodnimi partnerji bomo na področju Smart Grids opolnomočili odjemalce, naslovili celostno upravljanje z energijo ter upravljanje odjema (DSM/DR) z ustvarjanjem tehnoloških pogojev za večjo uveljavitev razpršenih obnovljivih virov energije.

 

V okviru projekta bomo partnerji nadalje razvijali znanja in kompetence na nekaterih ključnih področjih, kot so umetna inteligenca, blockchain ter sociološki vidiki zasnove in uporabe IKT tehnologij za večjo uporabnost (usability) in sprejemljivost (acceptability) novih tehnologij s strani končnih uporanikov.

 

Mednarodni konzorcij projekta sestavlja 13 partnerjev iz 4 držav. Naša ekipa bo v projektu sodelovala predvsem v tehničnih delovnih sklopih in hkrati vodila aktivnosti za integracijo sistema. Poleg tega bomo skupaj s štirimi slovenskimi partnerji, z nekaterimi smo sodelovali tudi v projektu Flex4Grid, izvedli pilot v celjski regiji s poudarkom na segmentih omrežja z visokim deležem obnovljivih virov.

 

Predhodnik projekta iFLEX 

V okviru projekta Flex4Grid smo v obdobju 2015-2018 razvijali odprt tehnološki sistem za upravljanje podatkov in zagotavljanje storitev, z namenom celovitega upravljanja aktivnih odjemalcev (t.i. prosumerjev) električne energije.

 

Namen projekta je bil s pomočjo sistema za upravljanje aktivnih odjemalcev električne energije upoštevati prilagodljivost aktivnih odjemalcev in doseči pozitivne učinke za vse deležnike v elektroenergetski verigi.

 

 

 

 

iFLEX-logo EU-logo