SD-VAN-za-poslovna-okolja

Poslovna omrežja se širijo in temu se ne moremo izogniti. Zato je ključno, da vzpostavite arhitekturo, ki bo podpirala rast in s katero bomo lahko uspešno upravljali WAN, LAN, Wi-Fi in varnost. SD-WAN za poslovna okolja to omogoča na učinkovit in enostaven način, ki ne ogrozi varnosti.

 

SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) ali programsko definirano prostrano omrežje je nov koncept povezovanja oddaljenih lokacij s centralno poslovno enoto. Omogoča popolno avtomatizirano in programabilno upravljanje v poslovnih okoljih.

 

SD-WAN razširi SDN koncept v aplikacijo, ki se uporablja v poslovnih okoljih in zaključuje v hibridnih oblačnih storitvah. Predvsem je primeren za vse aplikacije, ki gostujejo v oblačnih storitvah.

 

SD-WAN storitev je sestavljena iz žičnih in brezžičnih širokopasovnih IP VPN povezav. Prometni tokovi se avtomatsko usmerjajo preko najprimernejše in učinkovite poti, ki se določi glede na stanje določenih povezav. Tipično se spremlja zasedenost povezav, zakasnitve na posamezni povezavi, razpoložljivost. Na osnovi omenjenih kriterijev se ustvari usmerjevalna politika, ki skrbi za nemoteno usmerjanje, glede na trenutno stanje prenosa podatkov v omrežju.

 

Preberite tudi: SD-WAN kot upravljavska storitev

 

Klasična prostrana omrežja so dokaj statična in se skozi svojo celotno življenjsko dobo relativno malo spreminjajo. Sodobni trendi v IT industriji narekujejo agilni pristop tako na aplikativnem delu, kot na omrežnem delu IT okolja.

 

Priložnosti SD-WAN za poslovna okolja

SD-WAN se aktivno odziva na vse spremembe v omrežju. Uporablja programabilne omrežne naprave, ki jih upravljamo preko centralne nadzorne točke. Programski paket SD-WAN teče na CPE (Customer Premises Equipment) napravi, ki aktivno spremlja stanje širokopasovnih povezav preko javnih (Internet) in zasebnih omrežij (IP-VPN, MPLS). Aplikacije, ki se prenašajo v omrežju, se po vnaprej programiranih algoritmih ustrezno usmerjajo na ustrezno širokopasovno povezavo. V primeru izpada aktivne povezave, se vse storitve preusmerijo na redundantno pot.

 

Za hitro in učinkovito integracijo SD-WAN naprav skrbi ZTP funkcija, ki združuje vse pomembnejše mehanizme za avtomatsko nastavljanje parametrov na napravah.

 

Tipično na SD-WAN napravah teče več omrežnih funkcij, ki so virtualizirane, npr. požarna pregrada, ki skrbi za šifrirano povezavo in varnostno politiko med določenimi omrežji. Funkcija WAN optimizacije se izvaja ravno tako na isti napravi.

 

Vse virtualizirane omrežne naprave med seboj lahko tvorijo veriženje storitev, ki omogoča hitro in inovativno vpeljavo novih storitev v omrežjih.

 

SD-WAN omrežje postane unificirano, kar nam med drugim omogoča tudi globalni vpogled v omrežje. Z analiziranjem pridobljenih podatkov lahko ustvarimo nove storitve, ki temeljijo na osnovi meta podatkov iz omrežja. Na ta način se izognemo dragim procesorsko zahtevnim operacijam in zmanjšamo stroške vpeljave novih storitev.

 

Ko gradimo sodobna SD-WAN omrežja ne smemo pozabiti na možnost vpeljave decentraliziranih aplikacij. Za zagotavljanje le teh, je potrebno vpeljati prekrivni tip ovijanja podatkov (npr. VxLAN), ki nam omogoča dokaj enostavno vpeljavo novih storitev. Vsi resursi so enakomernejše razpršeni po omrežju in predvsem bližje uporabniku.

 

Novi poslovni modeli zahtevajo nove omrežne modele. Prehod iz ‘legacy’ WAN v SD-WAN prinaša številne prednosti, predvsem nižje stroške, povečanje razpoložljivosti omrežja in storitev, večjo varnost ter boljšo uporabniško izkušnjo. Imate vprašanje? Pišite nam in dogovorimo se za srečanje.