Tehnološko napredno elektrodistribucijsko omrežje Elektra Celje za zanesljivo oskrbo ter trajnostne storitve

 

Elektro Celje d. d. z drugim najdaljšim omrežjem v Sloveniji napaja več kot 173.000 odjemalcev.

 

Za nemoteno delovanje elektrodistribucijskega sistema Elektra Celje d. d. je ključno načrtovanje, upravljanje, vodenje in obratovanje distribucijskega omrežja. Zanesljivost in varnost obratovanja omrežja dosegajo tudi z uvajanjem sodobne informacijske in telekomunikacijske podpore, ki sloni na najnovejših tehnoloških rešitvah.

 

Ob zadnjem ciklu prenove sistema so se odločili za postopno uvajanje nove tehnologije, in sicer tehnologije matričja oz. fabric ponudnika Extreme Networks.

 

Študija primera Elektro Celje

Sistem jim s pomočjo gradnikov avtomatizacije in upravljanja omogoča lažje upravljanje z omrežjem, ki je z leti postajalo vse bolj kompleksno. Dosegli so tudi občutno višjo raven kibernetske varnosti. Ostale pozitivne učinke prinaša študija primera Elektro Celje, do katere dostopate preko spletnega obrazca.

 

V kolikor tudi sami razmišljate o prenovi ali nadgradnji omrežne infrastrukture, boste v njej našli veliko koristnih informacij in idej, ki vam bodo pomagale pri odločitvi.

 

Študija primera Elektro Celje