13. mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti 2022« se je odvijala od 31. maja do 1. junija 2022 v hibridni obliki. Prvi konferenčni dan je potekal v živo v veliki dvorani Kongresnega centra Brdo v Kranju, drugi konferenčni dan pa je potekal preko spletne platforme. Predstavljala je tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju.

 

V okviru konference Dnevi korporativne varnosti 2022 je potekala tradicionalna podelitev pomembne nagrade z nazivom »Slovenian Grand Security Award 2022«

 

Konferenca že 13. let zapored predstavlja osrednji strokovni dogodek v regiji na področju korporativne varnosti, kjer je poudarek na informacijskih in kibernetskih tveganjih.

 

Cilj konference Dnevi korporativne varnosti 2022

Namen konference je predstaviti najnovejša spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti reševanje aktualnih problemov s področja korporativne varnosti.

 

Nagovarjamo aktualne izzive

Pospešeni procesi digitalizacije in drugi tehnološki razvojni procesi, kibernetsko varnost postavljajo na vedno bolj pomembno mesto. Na osnovi izkušenj, ki smo jih pridobili z izvedbo številnih varnostnih pregledov IT in procesnih OT okolij, lahko rečemo, da se danes večina slovenskih podjetij do neke mere zaveda pomena kibernetske varnosti poslovnega okolja.

Dogodek: Dnevi korporativne varnosti 2022

 

V trenutnem obdobju pa se slovenska podjetja in organizacije srečujejo z neverjetnim primanjkljajem ustrezno usposobljenega kadra na področju zagotavljanja kibernetske varnosti, kar pomeni, da je njihovo poslovanje danes bolj kot kdaj koli prej izpostavljeno najrazličnejšim tveganjem.

 

Matjaž Katarinčič, vodja tehnološkega področja in strokovnjak za kibernetsko varnost je v svojem predavanju nagovarjal ravno aktualne izzive slovenskih podjetij in organizacij, ter predstavil pomen in vpliv upravljanih storitev na korporativno varnost organizacij.