Če razvijate programsko opremo ali ponujate storitve na internetu, so vaši izdelki v virtualnem svetu in vam ni potrebno skrbeti za logistiko, shranjevanje in vse, kar je povezano z izdelki, ki so trodimenzionalni, zasedejo določen volumen in imajo (fizično) težo. V nasprotnem se verjetno zavedate pomena učinkovitosti procesov znotraj skladišča vašega podjetja, sploh ko gre za Wi-Fi omrežje v skladišču.

 

Sposobnost hitrega razvrščanja izdelkov in učinkovit nadzor zalog je eden od pogojev, če želite ohraniti konkurenčnost v panogi. Konkurenčnost podjetja, ki proizvaja ali ponuja izdelke, je danes bolj kot kdaj koli odvisna od učinkovitega delovanja Wi-Fi omrežja. Tukaj prihajajo do izraza najboljše prakse pri načrtovanju Wi-Fi omrežij. V Smart Comu imamo izkušnje s snovanjem, uvajanjem, konfiguriranjem in odpravo težave v delovanju omrežij v skladiščnih okolij, ki se zanašajo na delovanje Wi-Fi omrežja.

 

V tem blogu boste našli informacije, ki jih lahko uporabite v vašem trenutnem oziroma prihajajočem projektu za uvedbo ali nadgradnjo Wi-Fi omrežja v skladišču. Postavitev učinkovitega Wi-Fi omrežja v skladišču je zapleten in zahteven proces. Opisane najboljše prakse so bile razvite iz uspešnih uvajanj storitev Wi-Fi omrežji, ki smo jih realizirali v Smart Comu. Podano ne predstavlja celotnega opisa implementacije Wi-Fi omrežja v poslovnih skladiščih, vseeno zagotavlja osnovne informacije za optimizacijo procesa.

 

Številna skladišča delujejo skoraj 24 ur na dan, vse dni v tednu, kar pušča malo prostora za izpade in časa za spremembe v primeru napačne izvedbe projekta. Učinkovito obratovanje skladišča je ključnega pomena za premikanje zalog v in iz objekta v roke strank. Logistika manipulacije z izdelki znotraj skladišča poteka z različnimi ročnimi in prenosnimi elektronskimi napravami za procesiranje podatkov, ki za svoje obratovanje potrebujejo povezavo s strežniki, na katerih se nahajajo aplikacije za digitalno procesiranje podatkov.

 

Skladišče vsebuje materiale, ki bistveno vplivajo na razširjanje Wi-Fi signalov. Ko je delovanje Wi-Fi v skladišču moteno, te naprave ne morejo opravljati svoje osnovne funkcije – procesiranja podatkov, kar vodi do prekinitve dela in izgubo produktivnosti. Vpliv neučinkovitega delovanja Wi-Fi-ja – izguba radijskega signala, delovanje s prekinitvami, počasno delovanje, počasnost aplikacij v omrežju idr. – posledično pripelje do izgube prihodka podjetja.

 

Wi-Fi omrežje v skladišču in izzivi pri postavitvi

Učinkovito delovanje Wi-Fi se začne s pravilno postavljenimi zahtevami do omrežja in dizajnom omrežja. Rad bi vam pomagal razumeti ključne parametre za implementacijo Wi-Fi v zahtevnem skladiščnem okolju. Vsako skladišče je drugačno, zato so tudi zahteve različne. Vseeno pa obstaja nekaj podobnosti med skladišči, ki vplivajo na delovanje Wi-Fi omrežja:

  • Veliko kovine v prostoru
  • RF (Radio Frequency) motnje
  • Različne vrste inventarnega materiala
  • Stroji
  • Visoki stropi
  • Zamrzovalniki, hladilniki
  • In drugo.

 

Območje, v katerem je potrebno zagotavljati pokritost z Wi-Fi radijskim signalom, je veliko. Kabel za prenos podatkov in napajanje mora potekati do vsake Wi-Fi dostopovne točke. Te dostopovne točke so običajno nameščene na višini do 10 metrov, včasih celo več, da bi se izognili poškodbam, ki jih lahko povzroči viličar ali kakšno drugo orodje za manipulacijo z izdelki v skladišču. Z veliko površino, ki jo je potrebno pokriti z Wi-Fi radijskimi signali, se tudi količina dostopovnih točk poveča. Inventar v stojalih s slabljenjem radijskega signala lahko dodatno poveča število potrebnih Wi-Fi dostopovnih točk. Ko se število dostopovnih točk povečuje, pravilna konfiguracija dostopovnih točk na višini do 10 metrov postaja večji izziv, še posebej v 2,4 GHz frekvenčnem obsegu delovanja. Ustrezna ponovna uporaba radijskih kanalov 1, 6 in 11 mora biti skrbno premišljena, da bi se izognili pretiranemu so-kanalnemu (co-channel) ‘tekmovanju’ za priložnost oddajanja koristne vsebine.

To lahko pripelje do neustrezne kvalitete delovanja Wi-Fi omrežja v primeru, ko število naprav narašča v konicah največje uporabe omrežja. Moč oddajanja (Tx) je lahko moteča, če se uporabljajo Wi-Fi dostopovne naprave z vgrajenimi vsesmernimi (omnidirectional) antenami. V primeru uporabe Wi-Fi omrežja s samodejno RF (Radio Frequency) konfiguracijo, se lahko Tx oddajna moč radijskega signala zmanjša. Takšna nastavitev lahko negativno vpliva na uporabniške naprave s slabo kakovostjo sprejetega signala.

 

Material, ki se nahaja v skladišču, lahko povzroči nepredvidljive rezultate pri prenosu Wi-Fi radijskega signala. V nekaterih skladiščih se nahaja veliko odsevnega (radijskega signala) materiala. Inventar na policah lahko absorbira radijski signal. Metalne ograje lahko razpršijo signal v različne smeri. Obstaja veliko vprašanj, za katere je pred novo uvedbo Wi-Fi omrežja potrebno najti ustrezni odgovor.

 

Načrtujte arhitekturo in topologijo Wi-Fi omrežja

Načrtovanje Wi-Fi omrežja v skladiščih je zapleten proces. Gre za bistveno bolj zahtevno načrtovanje kot v pisarniških prostorih. Prvi korak pred uvedbo novega Wi-Fi omrežja se začne z načrtom. Faza načrtovanja obravnava različne aspekte omrežja, kot so kabli za Wi-Fi dostopovne točke in kje bodo nameščena Ethernet stikala za zagotovitev PoE (Power over Ethernet) napajanja dostopovnih točk. Pri večjih razdaljah je potrebno predvideti posebne PoE napajalnike. Načrt Wi-Fi radijskega omrežja bo določil mikrolokacijo dostopovnih točk in vrsto uporabljenih anten. To pa določi zahteve glede kabelske infrastrukture, število Ethernet stikal in proračun potrebnega Power-over-Ethernet (PoE) napajanja. Pri nadgraditvi obstoječih omrežij je postopek včasih obrnjen. Obstoječa infrastruktura kablov in lega Ethernet stikal določita možne (neoptimalne) mikrolokacije Wi-Fi dostopovnih točk.

 

Obstajata dva načina izdelave načrta. Prvi je napovedni (predictive) model. Tloris načrta prostora v točnem razmerju in z označenimi materiali zidov se uporablja za napovedovanje, kako bi izgledalo pokrivanje prostora z Wi-Fi radijskim signalom v okolju, ki zahteva upoštevanje trenutnih dejavnikov okolja. Za določitev napovednega modela se uporabljajo simulacijska programska orodja, ki vsebujejo procesno moč za izračun vzorcev razširjanja Wi-Fi radijskega signala in sprejemnih nivojev signalov za generično ali konkretno Wi-Fi dostopovno točko. Drugi pristop je hibridni z uporabo Wi-Fi dostopovne točke na palici (AP-on-a-Stick), ki omogoča postavitev testne dostopovne točke na ustrezno višino. Ta metoda zahteva več časa za izvedbo, vendar daje natančnejše rezultate za načrtovanje. Načrtovanje Wi-Fi omrežja je kritičen korak. Preskok faze načrtovanja bo povzročil zmanjšano produktivnost v fazi zagona omrežja zaradi podaljšanja časa odpravljanja nepravilnosti delovanja omrežja. Pogosto se v fazi načrtovanja realizirajo meritve z uporabo opreme, ki bo nameščena v skladišču.

 

Ne pozabite na uporabniške naprave, ki se priključujejo na Wi-Fi omrežje

Pri izbiri optimalne infrastrukture je pomemben še en vidik, ki je pogosto spregledan. Gre za naprave, ki se uporabljajo znotraj poslovnega skladišča. Identifikacija vsake vrste naprave, ki zahteva dostop do Wi-Fi omrežja, je ključnega pomena pri načrtovanju Wi-Fi omrežja. Ni nenavadno videti naprave starejše generacije, ki se uporabljajo pri kritičnih procesih znotraj poslovnega skladišča. Naprave, kot so skenerji, IoT naprave, temperaturni in gibalni senzorji pogosto uporabljajo zastarelo tehnologijo, vključno z vgrajenimi adapterji za Wi-Fi signal. Pri načrtovanju Wi-Fi omrežja za poslovna skladišča je potrebno preveriti specifikacijo in parametre naprave, kot na primer radijske kanalie, ki jih naprava podpira. Identifikacija specifikacije Wi-Fi adapterja naj poda maksimalne možnosti, ki jih naprava zagotavlja. Medtem ko lahko zasnova Wi-Fi uporablja napredne funkcije Wi-Fi, kot je večkanalni prenos in funkcije gostovanja (roaming), te nastavitve morda ne bo možno omogočiti na napravi. Razumevanje delovanja, funkcionalnosti in zmogljivosti uporabniških naprav je bistven del optimizacije delovanja Wi-Fi omrežja.

 

Mikrolokacija in namestitev dostopovnih točk sta ključnega pomena

Z Wi-Fi načrtom se pravilno določijo mikrolokacije dostopovnih točk. Mikrolokacija in montaža dostopovne točke in/ali antene vpliva na to, kako se radijski signal širi skozi prostor. V okolju poslovnega skladišča je dostopovna točka običajno nameščena na višini 10 metrov ali višje. Nepravilna izbira strojne opreme bo poslabšala signal, ki ga sprejemajo uporabniške naprave. To lahko povzroči neustrezno delovanje Wi-Fi zaradi pomanjkanja signala. Vsesmerne (Omnidirectional) antene, ki so vgrajene v Wi-Fi dostopovne točke, pogosto niso prava izbira. Strokovnjak za načrtovanje Wi-Fi omrežij bo izbral radijske antene, ki ustrezno zagotavljajo pokritost na določenem območju in upošteval mikrolokacije. Vzorci razširjanja radijskega signala antene so pomembni glede na količino in razporeditev odsevnega (radijskega signala) materiala v skladišču. Drug vidik, ki ga je potrebno upoštevati, je material, shranjen na regalnih policah. Določeni materiali oslabijo Wi-Fi signal celo za 10 dB ali več.

 

Webinar: lokacijske storitve

 

Optimizacija pokrivanja ključnih prostorov in koridorjev z Wi-Fi radijskim signalom

Za načrtovalca Wi-Fi omrežja je pomembno razumevanje poteka dela in pomen prostora in koridorjev (recimo poti gibanja vozičkov) za izboljšanje učinkovitosti poslovanja v skladišču. Koridorji, po katerih se gibljejo vozički, so območja gostovanja (roaming) naprav na različnih Wi-Fi dostopovnih točkah. Wi-Fi gostovanje je potrebno optimizirati za manjšo zamudo. Ko se v skladišča vpelje avtomatizacija procesov, delovanje roaming-a med Wi-Fi dostopovnimi točkami postaja vse bolj kritično za učinkovito delovanje. Skladiščni procesi so odvisni od skrbno načrtovanega in konfiguriranega Wi-Fi omrežja, še posebej v okoljih, kjer se dogajajo nenehne spremembe. Okolja poslovnih skladišč so lahko zahtevna in pogosto ni možno narediti Wi-Fi načrta na osnovi napovednega modela. Za razumevanje bo potrebna hibridna raziskava na kraju samem, ki bo podala vedenje, kako okolje vpliva na Wi-Fi značilnosti. Pogovori z ustreznimi sogovorniki bodo pojasnili potek dela in operacije v skladišču ter posledično zahteve, ki se nanašajo na Wi-Fi omrežje. Z načrtom Wi-Fi bodo ustrezno določene lokacije dostopovnih točk. Mikrolokacija in montaža dostopovne točke oziroma vrsta antene vpliva na to, kako se radijski signal razširja. Nepravilna izbira strojne opreme poslabša signal, ki ga sprejemajo uporabniške naprave. Poleg tega moramo upoštevati prenos radijskega signala od naprave, ki nima enake zmogljivosti oddajne moči kot dostopovna točka, nazaj na dostopovno točko. Posledica je, da naprava ne more komunicirati nazaj v omrežje.

 

Po namestitvi je potrebno preveriti delovanje Wi-Fi omrežja

Po izvedbi je potrebno preveriti ustreznost razmestitev in konfiguracijo Wi-Fi dostopovnih točk. Primerja se dejanska razmestitev Wi-Fi dostopovnih točk z začetnim načrtom. Preverja se nepravilno nameščene dostopovne točke, napačno konfigurirane omrežne naprave. Potrditev pravilnega delovanja se pridobi z izvedbo meritev Wi-Fi radijskih signalov. Izvede se meritev moči radijskih signalov. Delovanje Wi-Fi omrežja se preverja z dejanskimi napravami v skladišču. V tej fazi se lahko opravi optimizacija, še posebej po preselitvi inventarja na police. Ustreznost delovanja omrežje Wi-Fi mora biti potrjena po namestitvi in konfiguraciji. Tudi po potrjeni izvedbi je potrebno ohraniti podporo strokovnjaka za Wi-Fi in ga vključiti pri odpravljanju morebitnih napak pri delovanju. Pravilno delovanje naprav za procesiranje podatkov v rokah uporabnikov so končna potrditev uspešne postavitve Wi-Fi omrežja. Če ste tudi sami soočate z izzivi postavitve Wi-Fi omrežja, nas pokličite.